Yoga ve Fizyoterapi

Yoga ve Fizyoterapi
Yoga, özgür bir beden, berrak bir zihin ve açık bir kalp tanımlarını bir çatı altında toplayan uygulamalar bütünüdür.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımına göre fizyoterapistler, insanlardaki motor fonksiyonları restore etmek veya geliştirmek, hareket kabiliyetini artırmak, ağrılı durumların, yaralanma, hastalık veya diğer bozuklukların yanında getirebileceği fiziksel problemleri gidermek veya önlemek için değerlendirme yapan, fizyoterapi programlarını planlayan ve uygulayan kişilerdir.

Yoga ise; özgür bir beden, berrak bir zihin ve açık bir kalp tanımlarını bir çatı altında toplayan uygulamalar bütünüdür. Yoga ‘birleştirmek’ anlamına gelen Sanskritçe ‘yuj’ kelimesinden türemiş olup, kavuşma, bir araya gelme, birlik, kavuşma anlamları taşır.

Akıl, beden ve ruhun bütünleşmesini, kişinin ruhani özünün evrenin tümüyle birleşmesini kapsar. Yoganın temel taşları, beden farkındalığı sağlamak, bedenin sınırlarını fark etmek, bırakmayı öğrenmek, nefesin içinde akarak hareket etmek, aklından geçenleri fark etmek şeklinde özetlenebilir. Bu tanım kişiye göre değişebilir çünkü herkesin yoga yolculuğu farklıdır.

Yoga ve Fizyoterapi

Tanımlarımız farklı olsa da yoganın bize ortak faydaları şunlardır;

 • Yoga ile doğru nefes almayı öğrenirsiniz. Böylece kalp ritmi düzenlenir.
 • Zamanla vücut esnekliği artar, beden özgürleşir.
 • Kronik ağrılarda rahatlama sağlar.
 • Kaslar zamanla kuvvetlenir.

Yoga pratiği, zihin ve beden, insan ve doğa arasında mükemmel bir uyum olduğunu görmemizi, bireysel bilincimizi evrensel bilinç ile birleştirebilmemizi sağlar. Yoga fiziksel disiplinin yanı sıra aynı zamanda zihinsel de bir disiplindir. Zihin sonu olmayan bir arayıştadır, beden ise zihnin arayışının bir aracıdır. Bedenin akışı, zihnin akışkanlığıyladır. Nihai hedefin ise kolektif bilince ulaşmak olduğunu söyler ve 8 basamaktan oluşur:

 1. Yamalar: Öz denetim yani sosyal pratiklerdir.
 2. Niyamalar : Kendi kendini eğitme yani kişisel pratiklerdir.
 3. Asana: Bedensel pratiklerdir.
 4. Pranayama: Nefesin ve prananın eğitilmesi, gelişmesidir.
 5. Pratyahara: Duyguların geri çekilmesi.
 6. Dharana: Konsantrasyon.
 7. Dhyana: Meditasyon.
 8. Samadhi: Doğru konsantrasyon.

Yoganın zihinsel disiplininin etkilerini araştıran, yüksek depresyon düzeyleri olan bireylerde yapılan bir çalışmada zihin-beden müdahaleleri (yoga) uygulanmış ve sonuç olarak kısa vadeli etkilerine dair orta düzeyde kanıt bulunmuştur. Yani yardımcı bir tedavi seçeneği olarak kullanılmasının faydalı olacağı açıklanmıştır. Yoga ve fizyoterapi ilişkisine dönersek, özellikle kronik ağrı şikayetleri olan kişilerde bedenin biyomekanik durumunun yanı sıra hissedilen duygular, ilişkiler, kişisel beklentiler gibi kişinin tüm yaşamını içine alan biyopsikososyal yaklaşım kullanılır.

Yoga ve fizyoterapi açısından önemli olan, bu kişilerdeki değişmiş olan otonom sinir sistemi dengesidir ve bu sistemin yeniden dengeye ulaşmasının üç yolu vardır;

 • Nefes
 • Hareket
 • Dokunma

Bu sebeple yoga, nefes -zihinsel odaklanma- fiziksel egzersiz üçlüsünü bir araya getiren bütüncül özelliğinden dolayı etkili yöntemlerden biri olarak fizyoterapi yolculuğunun bir aşamasında veya fizyoterapi süreci bittikten sonra uygulanabilir.

Yoga ve fizyoterapi arasındaki güçlü ilişkiyi kanıtlayan ve Ağustos 2020’de yapılan bir çalışmada, kronik bel ağrılı kişilerde yürüyüş ve zihin-beden terapilerinin (yoga) ağrı ve aktivite kısıtlılığının giderilmesinde etkinliği karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yoganın kısa vadede etkili göründüğü saptanmıştır. Bu çalışma zihin beden terapilerinin (yoga) biyopsikososyal modele uyması nedeniyle kronik bel ağrılı bireyler için değerli olabileceğini göstermiştir.

Yoga ve Fizyoterapi seanslarımız ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, güncel bilgilendirmeler için Instagram profilimizi takip edebilirsiniz.

Sena Konuk
Sena Konuk
FİZYOTERAPİST