Skolyozda Yüzme Önerilir mi?

Skolyozda Yüzme Önerilir mi
Skolyozu olan bireyler tanı sonrası sıklıkla yüzmeye yönlendirilmektedir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar yüzücülerde yüksek skolyoz prevalansı bildiriyor. Gelin skolyozda yüzme konusundaki en güncel bilimsel çalışmalara bir göz atalım.

2015 yılında yapılan bir akademik çalışmaya göre; rekabet içeren yüzme sporu, skolyoz tanısı almış adölesan dönemdeki çocuklarda üç boyutlu deformitelerde artışa neden oluyor. 329 çocuk ile yapılan bu çalışmaya göre, çalışmaya katılan profesyonel olarak yüzme ile ilgilenen erkek çocuklar ile diğer erkek çocuklar arasında anlamlı bir fark görülmemiş. Fakat çalışmaya katılan profesyonel olarak yüzen kız çocuklarında, diğer kız çocuklarına göre göğüs kafesini de etkileyen torakal rotasyonda belirgin bir fark saptanmış. Skolyozun belirtilerinden biri olan göğüs kafesi asimetrisinin profesyonel olarak yüzen kız çocuklarında daha yüksek olduğu kaydedilmiş.

Çalışmanın sonucuna göre haftada 2 saati aşan ve rekabet içeren yüzme aktivitesinin, skolyozun kötüleşmesi bakımından büyük bir risk oluşturduğu belirtilmiştir. (Swimming and Spinal Deformities: A Cross-Sectional Study 2015 Negrini)

Skolyozda Yüzme Önerilir mi

Adölesan yüzücülerde skolyoz insidansını belirlemek ve skolyozu olan yüzücülerde yüzmenin radyolojik parametrelere etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmış ve 2020 yılında yayınlanmış bir diğer akademik çalışmada, muayenede öne eğilme testleri pozitif çıkan yüzücüler radyolojik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yüzücülerden yüzmeye devam etmeleri istenmiş ve 1 yıl sonra takibe çağrılmıştır. Yüzmeye devam eden ve bir yıl sonra takibe başvuran skolyozlu yüzücüler radyolojik olarak değerlendirilmiştir. Birinci ve ikinci radyografik parametreler istatistiksel olarak karşılaştırıldığında yüzmeye devam eden sporcuların ilk ve takip grafilerinde anlamlı fark bulunmamıştır.

Sonuç olarak skolyoz tanısı almış yüzücülerde yüzmenin herhangi bir düzelme ve stabilite sağlamadığı, tedavi edici herhangi bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, skolyozun konservatif tedavisinde yüzmenin etkili olmadığı sonucuna varılabilir. (The Prevalence of Scoliosis in Adolescent Swimmers and the Effect of Swimming on Adolescent Idiopathic Scoliosis: Turkish Journal of Sports Medicine 2020 Aydın)


Toparlayacak olursak, skolyoz gibi kötü progresyon gösterebilecek bir deformitede tedavi amacıyla, eğriliği azaltıcı bir etkisinin olmadığı bilimsel olarak ortaya konmuş bir sporu yapmak vakit kaybı olacaktır. Cerrahi endikasyonu olmayan kişilerde kötü progresyonun önüne geçebilmek için bu hastaların Schroth metodu gibi kişinin durumuna özel hazırlanmış ve akademik olarak etkinliği kanıtlanmış bir egzersiz yaklaşımı ile mümkün olabilir.

Schroth Terapi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.


KAYNAKLAR

Meryem Ünal
Meryem Ünal
FİZYOTERAPİST