Skolyozda 7 Büyük Okul

Skolyozda 7 Büyük Okul
Skolyozda uygulanan egzersiz yaklaşımının etkili olabilmesi için ise üç boyutlu aktif düzeltme içermesi gerekir.

2011’de Uluslararası Skolyoz Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment-SOSORT) tarafından kabul edilen, dünya çapında uygulanan ve etkinliği kanıtlanmış skolyoza özel fizyoterapi egzersizleri içeren metotların eğitimini veren 7 büyük skolyoz okulu vardır.

SKOLYOZ İÇİN 7 BÜYÜK OKUL HANGİLERİDİR?


  1. Schroth
  2. LYON
  3. SEAS (Skolyoz İçin Bilimsel Egzersiz Yaklaşımı)
  4. BSPTS (Barcelona Skolyoz Fizyoterapi Okulu)
  5. Dobomed
  6. Side Shift
  7. FITS (Fonksiyonel Bireysel Skolyoz Terapisi)

Skolyozda 7 Büyük Okul

SCHROTH: Schroth metodu, 1920’de Katharina Schroth tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Schroth yaklaşımı öncelikle adölesan idiyopatik skolyoz ve daha ileri yaşlarda görülen adult skolyoz için geliştirilmiş olsa da, skolyoza ek olarak scheurmann kifozu ve lordoz gibi sagital düzlemde meydana gelen omurga problemleri için de kullanılmaktadır. Schroth Best Practice ise Katharina Schroth’un torunu Dr. Hans-Rudolph Weiss tarafından Schroth metodunun güncel olarak yorumlanmasıyla oluşturulmuş bir akademi programıdır. 2000’li yılların başlarında yayımlanan akademik çalışmalarla etkinliği desteklenmiştir.

LYON: Lyon yaklaşımı, ortopedist Dr. Jean Claude de Mauroy tarafından Fransa’da kurulan en eski fizyoterapi okullarından birinde geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım egzersize ek olarak alçı ve korse uygulamalarını yoğun olarak kullanan ve bu yönüyle diğer yaklaşımlardan ayrışan bir skolyoza yönelik terapi programından oluşmaktadır.

SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis): SEAS yaklaşımı 1960’ların başlarında Antonio Negrini ve Nevia Verzini tarafından İtalya’da geliştirilmiştir. Herhangi bir eksternal yardım olmadan gerçekleştirilen self correction (kendi kendini düzeltme) tekniği ve bu düzeltmeye fonksiyonel egzersizlerin dahil edilmesi esasına dayanan bir yaklaşımdır.

BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School): 1968’de İspanya’da, fizyoterapist Elena Salva tarafından geliştirilmiştir. Elena Salva’nın damadı olan Dr. Manuel Rigo tarafından güncellenerek son haliyle günümüze gelmiş olup, dünya çapında fizyoterapistlere eğitim veren bir okul olmuştur. BSPTS, temelde Schroth ilkelerine dayanan, daha sonra kişisel tecrübelerle geliştirilen bir egzersiz yaklaşımıdır. Bu teknikte skolyozlu bireye; duyusal, motor ve kinestetik eğitim ile aktif düzeltici egzersizler uygulanır. Alışılmış skolyotik postürü değiştirerek, günlük yaşamdaki duruşu iyileştirmek ve eğrinin progresyonunu durdurmak hedeflenir.

DOBOMED: 1979 yılında Polonyalı fizyoterapist Prof. Dr. Krystyna Dobosiewicz tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım “biyodinamik açıdan 3 boyutlu otomatik düzeltme tekniği” olarak tanımlanır.

SIDE SHIFT: Bu yaklaşım 1984 yılında Dr. Min Mehta tarafından Londra’da geliştirilmiştir. Başlangıçta konjenital skolyoz için kullanılan bu yöntem daha sonra omurga deformiteleri konusunda uzmanlaşmış bir fizyoterapist olan Tony Betts tarafından idiopatik skolyozda esnek eğrilerde de kullanılmıştır.

FITS (Functional Individual Therapy Of Scoliosis): 2004 yılında Dr. Fzt. Marianna Bialet ve Uzm. Fzt. Andrzej M’hango tarafından geliştirilmiş bir metot olan FITS çeşitli yaklaşımlardan seçilen egzersizlerin kullanılması ile yeni bir yöntem geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemi bulan kişilerin kendi deneyimlerine dayanarak geliştirilmiştir. Propriosepsiyonun arttırılmasına yönelik çalışmalarla başlayan terapi, gergin kasların relaksasyonu, güçsüz kasların kuvvetlendirilmesi, fasyal balansın yeniden kazandırılması ile devam eder. Bu yapıların balansını yeniden kazanmak düzeltilmiş postürün devamlılığını kolaylaştıracaktır.

Elbette bilim yeniliğe ve gelişmeye açıktır. Skolyoz için yeni egzersiz yaklaşımlarının geliştirilmesi mümkündür; ancak yeni yaklaşımlar etkinliği ve yararlılığı kanıtlandıktan sonra güvenle kullanılabilir.

Ülkemizde etkin olmayan egzersiz ve korse yaklaşımları nedeniyle hekimler uzun yıllar hastalarını ya sadece gözlem ile takip etmişler ya da cerrahi ile tedavi etmişlerdir. Ancak son yıllarda fizyoterapist meslektaşlarımızın, uluslararası standartlarda kabul gören, üç boyutlu Skolyoza Özel Fizyoterapi Egzersizleri kapsamında eğitimler alması ve bunu sahada etkin biçimde kullanması sonucunda, egzersizin yararlılığı hekimler ve skolyozu olan bireyler tarafından belirgin şekilde görülmeye başlanmıştır. Bu da cerrahi endikasyonu olmayan skolyozlu kişilerde üç boyutlu egzersizi günümüzde yaygın ve tercih edilen bir yöntem haline getirmiştir. Bu gelişme ancak meslektaşlarımızın hekimlerle yakın işbirliği içindeki çabaları sayesinde gerçekleşmiştir.

Son zamanlarda skolyozda egzersizin kullanımına yönelik gelişen bu olumlu inanç, maalesef kaygı verici uygulamaların ortaya çıkmasını ve yaygınlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Uluslararası alanda kabul görmeyen, bilimsel bir dayanağı olmayan, ancak özel üç boyutlu skolyoz egzersiz eğitimi verdiğini iddia eden kursların açıldığı üzülerek görülmektedir. Ayrıca bu kursların sonunda meslektaşlarımıza bazı ünvanların verileceği de vaat edilmektedir. Bu geçerliliği olmayan kurslar yoluyla, skolyozu olan bireylere yararlı olmak isteyen meslektaşlarımız kandırılmakta; bunun sonucunda da doğru bilgi ve donanıma sahip olamamaktadır. Sahada buna bağlı oluşan yanlış ve yetersiz uygulamalar, egzersiz yaklaşımının başarısını olumsuz etkilemektedir.

Ticari kaygılarla düzenlenen bu eğitim ve kursların tehlikesi, hem insan sağlığının tehlikeye atılması hem de mesleki itibarın zarar görmesidir. Uzun uğraşlar sonunda elde edilen bu güven ortamının kaybedilmesi sadece bu alanda çalışan terapistler adına değil tüm meslektaşlarımız adına üzücü sonuçlar yaratacaktır. Yeni mezun olan meslektaşlarımızın bu alana yönelirken aldıkları eğitimlerin bilimsel olarak geçerliliğini ve güvenilirliğini detaylı bir şekilde araştırması oldukça önemlidir.

Fizyorama’da SCHROTH ve SEAS olmak üzere dünyaca ünlü iki önemli skolyoz okulunun sertifikası bulunmaktadır.

Schroth ve SEAS seanslarımız ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, güncel bilgilendirmeler için Instagram profilimizi takip edebilirsiniz.

Meryem Ünal
Meryem Ünal
FİZYOTERAPİST