Menisküs Yaralanmaları

Menisküs Yaralanmaları
Menisküs; Yunanca ‘’ay’’ anlamına gelen, diz ekleminde medial ve lateral menisküs olmak üzere iki adet bulunan kıkırdak yapıdır.

Menisküsler şok absorbe etme özelliğine sahiptir. Diz bükülü pozisyondayken ekleme binen yüklerin %85’inin, diz düzken ise %50’sinin transferi menisküsler ile sağlanır. Diz eklemine katılan kemikler arasındaki uyumu artırarak yükün geniş alana dağılmasını sağlar ve eklem dejenerasyonunu engeller. Eklem içi sıvının yüzeye dağılımını sağlayarak eklem kıkırdaklarının beslenmesine de yardım eder.

Menisküs yaralanmaları genç hastalarda dizin üzerine düşme, dizin aşırı bükülmeye zorlanması gibi travmatik, yaşlı hastalarda ise dejeneratif değişikliklere uğramış yapının aşırı zorlanmasına bağlı olarak gelişebilir. Bu dokuda bir şekilde bir yırtık oluşması durumunda bu yırtılmış kısım kemiklerin arasına girerek özellikle dizi düzleştirme hareketinin tamamlanmasına izin vermez ve dizde kilitlenme semptomunun ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum fonksiyonda kayba sebebiyet vermesi dışında aynı zamanda hareket esnasında ağrı da yaratır. Menisküs yırtıkları tek başına oluşabileceği gibi bağ yaralanmaları ile birlikte de gözlemlenebilir.


SIK GÖRÜLEN MENİSKÜS YIRTIK TİPLERİ
Menisküs Yaralanmaları

Menisküs yaralanmalarında; yırtığın tipi, yeri, hastanın cerrahiye gidip gitmeyeceği, eğer cerrahi operasyon geçirdiyse cerrahi işlemin türü fizyoterapi planını etkileyen faktörlerdir. Her menisküs yırtığında cerrahi operasyon gerekli olmayabilir, menisküsün kanlanması iyi olan bölgelerindeki küçük çaplı yırtığı olan genç hastalarda sadece fizyoterapi ile iyileşme mümkündür. Menisküsün öneminin ve görevinin tam anlamıyla bilinmediği eski zamanlarda yapılan cerrahilerde menisküste bir yırtık olduğu takdirde menisküsün tamamı çıkarılırdı. Menisküs yaralanması olan bireylerin uzun dönem takiplerinde menisküsü tamamen çıkarılan hastaların diz eklemlerinin menisküsü dikilen hastalara oranla daha hızlı dejenere olduğu anlaşıldı. Son dönem yapılan menisküs cerrahi girişimlerinde menisküs bütünlüğünün mümkün olduğunca korunmasına dikkat edilmeye başlandı.


Cerrahi sonrası fizyoterapi programına alınan hastalarda, erken dönemde ağrı ve ödem kontrolünün sağlanması, diz eklem hareket açıklığının geri kazanılması, kas kuvvetini ve eklem pozisyon hissini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması ile aktiviteye sağlıklı bir dönüş mümkündür.

Fizyorama, deneyimli fizyoterapistleri ile hem cerrahi öncesi hem de cerrahi sonrası süreçlerde yanınızda. Menisküs yaralanmaları ile ilgili daha fazla bilgi almak ve randevu oluşturmak için bize ulaşabilirsiniz.


KAYNAKLAR

Mustafa Gökberk Şener
Mustafa Gökberk Şener
FİZYOTERAPİST